Preventie en milieu advies

Als houder van het attest preventieadviseur niveau 2 en milieucoördinator B kan ik uw organisatie bijstaan in de ontwikkeling en implementatie van een veilig en duurzaam beleid. Ondersteuning kan gegeven worden op vlak van:

  • de opmaak van een globaal preventieplan.
  • de opmaak van jaaractieplannen.
  • de ondersteuning voor de uitvoer van wettelijke controles.
  • het uitvoeren van risicoanalyses op niveau van de organisatie, de onderneming of de individuele werkpost.
  • het vertalen van de wettelijke verplichtingen uit de welzijnswet naar concrete bedrijfsprocessen.
  • het geven van interne opleidingen preventie of milieu. 
  • het onderzoek naar duurzame bedrijfsprocessen.
  • ...